background

חבילת שותפים

[90% השקעה + 10% שותפות]

בניית פורטפוליו נכסים מושלם לתשואות, בהתאם להון שלך, דואגים לבזר אותו בין מספר נכסים במיקומים החמים ביותר, להקטנת הסיכון ולמיקסום הרווח.
המימון מורכב מ-90% ההון עצמי ו-10% השקעה שלנו. דואגים לנהל וללוות בכל התהליך עד להשבחה ולמכירה לאחר 3 שנים.

אנחנו שותפים איתך בעיסקה, הנכסים נרשמים על שם המשקיע ו ABI.
אנחנו חותמים איתך על הסכם שותפות בו אנחנו שותפים 10% מערך ההשקעה.

כל ניהול הנכס וההשבחה הוא עלינו. הכל שקוף, אתה מקבל מידע על כל הנעשה בנכסים.
לך נותר רק לנוח, ולקבל מאיתנו דיווח רבעוני לגבי מצב הנכסים.

עד 8 אחוז תשואה ראשונית, כל התשואה עוברת אליך.
מעל 8% תשואה ABI גובה 70 אחוז והמשקיע מקבל את היתרה 30%.

לאחר 3 שנים של השבחה ומכירת הנכסים הלאה המשקיע מקבל 75% מהרווח וABI  מקבלת 25% מהרווח.

למידע נוסף וקביעת פגישה צור איתנו קשר היום