דוגמה לנכס להשקעה: 2 בניינים, 25 יחידות דיור

[להגדלה לחצו על התמונה]
  • [להגדלה לחצו על התמונה]

1025 Covington Dr, Detroit, MI 48203, USA

Town Houses
24 units over 2 buildings

Palmer woods
Near Detroit Golf club

Covington townhouses LLC is currently seeking a Limited Partner (LP) to invest into the Covington Townhomes which is located in Detroit, Michigan. The property is currently 80% occupied with 24 units over 2 buildings.

Investment
This value-add investment presents an opportunity to acquire, rehab, and lease-up the building over 24 months. Once stabilized the asset is projected to have a rental yield of 18% and upon disposition a project yield of 30% over 2 years.

Cash Distributions Cash distributions from rental operations, and exit strategy based on the following structure:
* 8% from NOI to investors
* 50/50 split rental cash flow above 8%
* 50/50 split equity from exit profits

Rental COMPS
www.rentometer.com analyze of the area *

696,000 Purchase 24*29000
2,000 closing costs
144,000 repairs
12,500 finder fee
27,000 management 3%
3,000 llc and contract
884,500 Total
75,000 Sales expances-Realtor
1,500 Closing costs
76,500 Total closing expensses
961,000 Total investment
1,350,000 Projected sale price
389,000 Net profit
24 months Project time