קומפלקס מגורים בן 24 יחידות צמוד לאחד האזורים היוקרתיים בעיר

דוגמה לנכס להשקעה: 2 בניינים, 25 יחידות דיור